HEM

Om coaching

En definition av coaching:

Coaching är en samarbetande, anpassad, lösningsfokuserad och systematisk kommunikationsprocess som främjar handling, lärande och utveckling (personlig och yrkesmässig) genom bland annat medvetandegörande, motivation och ansvarighet. Coaching bygger på fokuspersonens resurser, till exempel kunskaper, erfarenheter, värderingar och egenskaper, och använder färdigheter och metoder för att fokuspersonen ska aktivera dessa i form av en egen begreppsapparat och egna handlingssätt.

 

Coachens ansvar:

 • Att vara kompetent
 • Att använda metoder och redskap som underlättar lärande och utveckling
 • Att sätta ramar

 

Fokuspersonens ansvar:

 • Att ta upp teman och presentera information
 • Att reflektera och agera mellan samtalen
 • Att återkoppla till coachen om hur han/hon kan vara till hjälp
 • Att själv fortsätta läroprocessen efter att coachingprocessen är avslutad

 

Coaching fokuserar mer på lösningar och mål än problem – vilket skiljer från handledning men förenar med idrottspsykologi och positiv psykologi.

Att ställa frågor, lyssna aktivt och vara nyfiken är centralt för både coach och fokusperson. Empati är en metod att nå insikt och insikt är viktigt för att skapa utveckling, eftersom en insikt kan skapa nya kopplingar i hjärnan. Men insikten måste användas för att de nya kopplingarna ska fästa.

Forskning har visat att coaching kan göra fokuspersoner

 • mer medvetna
 • bättre på att kommunicera
 • tryggare i sig själva
 • bättre på att organisera

 

Tre steg i coachingprocessen

 1. Bli medveten om och utforska vad vi tänker, känner, kan och gör
 2. Gå från utforskande till handling – nödvändigt för att nå mål, öka prestation eller utvecklas
 3. Vara uthållig om det kommer motgångar, inifrån eller utifrån

 

Eller med andra ord:

 1. Utforskning
  1. Medvetandegörande
  2. Insikt
  3. Önskemål och motivation (yttre och inre)
 2. Igångsättning
  1. Val (rationella och emotionella – och okej, inte perfekta)
  2. Mål (med inre motivering)
  3. Handling och övning
 3. Uthållighet
  1. Reflektion och lärande (lärande, inte låsta)
  2. Fokus
  3. Stöd

 

Den största motståndaren vi möter i livet är ofta oss själva.